นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

บทนำ
BUY|HOME|CONDO ประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซต์และแอผพลิเคชันให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ (www.buyhomecondo.asia) และแอปพลิเคชัน โดยเราเคารพสิทธิความเป็น ส่วนตัวของผู้ใช้งาน (“ท่าน”) เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมมา เหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูล วิธีที่จะขอข้อมูลจากเรา ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูลนั้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ข้อมูลดังต่อไปนี้คือข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่าน

การใช้งานข้อมูลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่เราหรือเรารวบรวมมา จะถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านแล้วท่านั้น เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทลูกของเรา เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามจุดประสงค์ที่อยู่ในนโยบายนี้ได้ นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

นอกจากจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลที่สามเด็ดขาด

การโอนถ่ายข้อมูลระดับชาติ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราได้เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี ปลอดภัย และเราจะคอยปกป้องข้อมูลของท่านอยู่เสมอ ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับมา เราจะคอยตรวจหา และบล็อกภัยคุกคามไม่ให้เข้าถึงข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงบนบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินกว่าที่จำเป็น เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล ดังนี้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา เราจะประกาศนโยบายที่ได้ทำการแก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรเข้ามาอ่านนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าคุณรู้และเข้าใจนโยบายนี้ เราอาจแจ้งเตือนการแก้ไขนโยบายของเราไปยังอีเมลหรือไปยังระบบข้อความส่วนตัวของท่าน

สิทธิของท่าน
ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่านที่เรามีแก่ท่านได้ การดำเนินการดังกล่าวมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามีลิงค์เชื่อมโยง ไปยัง เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การปรับปรุงข้อมูล
โปรดแจ้งให้เราทราบ หากข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เรามีจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านสามารถแก้ไขได้เองบนหน้าบัญชีผู้ใช้

คุกกี้
คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลระบุตัวตน (อยู่ในรูปแบบของตัวอักษรและตัวเลข) ที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมายัง เบราว์เซอร์ทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณกลับไปเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจำเบราว์เซอร์ของคุณไว้ นอกจากนี้คุกกี้ยังจดจำการตั้งค่าบนเว็บไซต์ของท่านไว้ ทำให้ท่านไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ หรือตั้งค่าใหม่อีกรอบ

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงอักขระซึ่งส่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อกลับไปที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้จะยอมให้เว็บไซต์นั้นจดจำเบราว์เซอร์ของคุณไว้ คุกกี้อาจจัดเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ ไว้ คุณกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ อาจทำงานผิดปกติหากไม่มีคุกกี้

เราใช้กูเกิ้ล อนาไลซิส และ กูเกิล แอดเวิดส์ บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้เพื่อจดจำเมื่อผู้ใช้งาน ติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน ใช้เพื่อจดจำระบบการสั่งจอง สั่งซื้อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์การใช้งาน ดูแลเว็บไซต์ ป้องกันอันตรายและเพิ่มระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์

วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ?

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ของคุณในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้:

สำหรับเบราวเซอร์ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;
สำหรับเบราวเซอร์ Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
สำหรับเบราวเซอร์ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
สำหรับเบราวเซอร์ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
สำหรับเบราวเซอร์ Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

หมายเหตุ: หากปิดการคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ

อัพเดทล่าสุดเมื่อ
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563